Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

PIM, Product Information Management, är ett digitalt system som gör det möjligt för dig att centralt hantera din produktinformation. Ett PIM möjliggör helt enkelt att dina kunder möts av samma produktinformation oavsett plattformar.