Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

Om dina kunder slutat konvertera i din e-handel eller slutat kontakta dig via webben kan det krävas optimering av siten. Saker och ting förändras, både i den digitala världen och ute på gatan. Om du vill hänga med krävs det optimering med jämna mellanrum.