Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

Webbdesign handlar om en kreativ process för att gestalta en hemsida rent konceptuellt. En digital designer tar fram ett visuellt resultat medan en frontend-utvecklare översätter det till kod.