Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

UX är en förkortning av termen User Experience vilket betyder användarupplevelse. Det innebär att användarens upplevelse ska vara så bra som möjligt i en tjänst eller produkt. Det ska vara lätt att använda produkten, både för besökare och redaktör.