Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

Det vi levererar är i regel olika typer av digitala applikationer som i de flesta fall visas i en webbläsare. En hemsida är i sin natur föränderlig - dels i hur den återges i olika webbläsare, dels på grund av att den utvecklas och anpassas över tid.