Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

App är en förkortning av Application och syftar ofta till ett program som körs på en mobil enhet. En app fungerar ofta som ett komplement för att fylla en funktion som är svår på exempelvis en hemsida.