Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

E-postmarknadsföring är en marknadsföringsform som ger relevanta erbjudanden till rätt kunder vid rätt tidpunkt. Här är det många bitar som måste sitta - strategi, content, målgruppsanalys.