Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

Att använda sig av sociala medier som Instagram är en bra strategi för att synas, vare sig det gäller att visa upp vad en gör till vardags, vad en står för eller bara inspirera. Något att inte glömma bort är att Instagram ofta är en av kuggarna i en större strategi.