Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

Art direction bestämmer hur något ska se ut. Det ger en tydlighet och bestämmer hur ett specifikt budskap ska förmedlas. Det handlar helt enkelt om att framkalla rätt känsla.