Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

Branding, eller varumärkesbyggande, handlar om att stärka ett företags identitet. Ibland kan det handla om att stärka ett företags ställning på marknaden. Men ibland handlar det om ett internt varumärkesbyggande – employer branding.