Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

LinkedIn är en välkänd plattform som används för rekrytering eller att söka jobb. Det är även en plattform för att marknadsföra sig själv eller hitta samarbetspartners. Som så mycket annat bör det finnas en strategi annars faller saker och ting lätt mellan stolarna.