Case

Mardi Gras Digital är specialiserade på hemsidor, e-handel och digital marknadsföring (ibland gör vi en och annan avstickare också) och genom åren har vi samarbetat med en mängd olika, intressanta företag för att skapa bra grejer som hjälper dem att växa sin affär. Nästan allt vi gör levereras i form av olika kombinationer av design, kod och innehåll.

Ett koncept brukar beskrivas som en övergripande och bärande idé. Konceptet visualiserar det en vill uppnå och fungerar som en ledstång genom projekt, och inte minst som ett sätt att utvärdera en slutprodukt.