Case

Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Vi hjälper våra kunder med såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling. Allt med avstamp i grundlig undersökning och analys. Här är några exempel på grejer vi gjort.

Ett koncept brukar beskrivas som en övergripande och bärande idé. Konceptet visualiserar det en vill uppnå och fungerar som en ledstång genom projekt, och inte minst som ett sätt att utvärdera en slutprodukt.