Appen RackCheck, resultatet av Xamarin, programmering och agil UX

Som en del av Constructors tjänsteerbjudande kring hjärtefrågan lagersäkerhet har Mardi Gras Digital och Constructor tillsammans tagit fram RackCheck, en lagersäkerhetsapp för personer som gör skyddsronder på lager.

Från användarresa till mobilapp

För att förstå användarens, säkerhetskontrollantens, verklighet började vi med en förstudie där vi tillsammans skapade en användresa baserad på hur en skyddsrond verkligen går till och identifierade de utmaningar som kontrollanten ställs inför. Användarresan översattes sedan till en interaktionsdesign som beskrev alla flöden och beteenden i detalj. Interaktionsdesignen blev i sin tur gränssnittet till en mobilapp som utvecklades enligt konstens alla regler.

Xamarin, en app för alla plattformar

Som ramverk valdes Xamarin vilket gör det möjligt för våra .NET-utvecklare att utveckla appar oberoende av plattform. Med andra ord, en mobilapp som fungerar för både Iphone och Android. För oss är detta viktigt då vi är en digitalbyrå där .NET genomsyrar allt från design till frontend.

Slutresultatet är RackCheck, en mobilapp som gör det enkelt att på ett strukturerat sätt skapa skaderapporter, erhålla information om vilka skador som ska undersökas, dokumentera skador och brister med foto och text, åtgärdsgradera en skada, avrapportera åtgärdade skador och dela skaderapporter.

RackCheck finns att ladda ner gratis i AppStore och Google Play.

Om Constructor

Constructor levererar förvarings- och lagringslösningar – från planering till installation, service och support. Deras drivkraft är att utveckla lagerlösningar som hjälper sina kunder att arbeta effektivt, säkert och lönsamt.

Är ditt företag också intresserade av ny webblösning? Kontakta oss så tar vi en kopp och pratar vidare om saken.

Roller

Projektledare, Designer, Backend-utvecklare, Frontend-utvecklare