RackCheck, appen som gör det enkelt att se över säkerheten på lagret

Som en del av Constructors tjänsteerbjudande kring hjärtefrågan lagersäkerhet har Mardi Gras Digital och Constructor tillsammans tagit fram RackCheck, en lagersäkerhetsapp för personer som gör skyddsronder på lager.

Från användarresa till mobilapp

För att förstå användarens, säkerhetskontrollantens, verklighet började vi med en förstudie där vi tillsammans skapade en användarresa baserad på hur en skyddsrond verkligen går till och identifierade de utmaningar som kontrollanten ställs inför. Användarresan översattes sedan till en interaktionsdesign som beskrev alla flöden och beteenden i detalj. Interaktionsdesignen blev i sin tur gränssnittet till en mobilapp som utvecklades enligt konstens alla regler.

Xamarin, ett ramverk som funkar för alla plattformar

Som ramverk valdes Xamarin, ett ramverk som gör det möjligt för .NET-utvecklare att utveckla appar oberoende av plattform. Med andra ord, en mobilapp som fungerar för både Iphone och Android. För oss är detta viktigt då vi är en digitalbyrå där .NET genomsyrar allt från design till frontend.

Slutresultatet är RackCheck, en mobilapp som gör det enkelt att på ett strukturerat sätt skapa skaderapporter, erhålla information om vilka skador som ska undersökas, dokumentera skador och brister med foto och text, åtgärdsgradera en skada, avrapportera åtgärdade skador och dela skaderapporter.

RackCheck finns att ladda ner gratis i App Store och Google Play.

Är ditt företag intresserade av ny webblösning?

Kontakta Mardi Gras så tar vi en kopp och pratar vidare om saken.

( Period )

Startade 2018

( Roller )

Backend-utvecklare, Designer, Frontend-utvecklare, Projektledare

( Områden )

( OM CONSTRUCTOR )

Constructor levererar förvarings- och lagringslösningar – från planering till installation, service och support. Deras drivkraft är att utveckla lagerlösningar som hjälper deras kunder att arbeta effektivt, säkert och lönsamt.

( Andra projekt )