En tydlig strategi är framgångsreceptet för Franchetti Fashions synlighet i sociala medier

Ökad synlighet digitalt genererar i sin tur ökad försäljning. Det är sedan gammalt. Mardi Gras Digital hjälpte Franchetti Fashion med en tydlig strategi och plan för att öka synligheten i sociala medier.

Allt började med en förstudie

Försäljning handlar inte bara om att sälja, utan även om att synas. Syns du inte, finns du inte. Finns du inte, får du inget sålt. Vårt samarbete med Franchetti började med en förstudie för att kartlägga deras synlighet digitalt/i sociala medier och för att ta reda på hur de ville synas. Anställda på Franchetti tillsammans med experter från Mardi Gras slog sina kloka huvuden ihop för att hitta rätt väg framåt.

Strategiplan för digital närvaro

Resultat blev att vi hittade tre områden där Franchetti vill göra sig hörda i sociala medier. Dessa områden fick utgöra grunden i en större strategisk plan där vi beskrev hur. Planen sattes i verket och vi vägledde, skapade innehåll, planerade, exekverade och analyserade läget. Antalet följare och engagemanget växte och så även Franchettis självförtroende inför det "nya".

Är ditt företag också intresserade av en tydligare strategiplan för er synlighet i sociala medier?

Kontakta oss så språkar vi vidare om saken.

Kontakta oss

 

( Period )

Startade 2019

( Roller )

Designer, Innehållsstrateg, Projektledare, Sociala media-specialist

( Områden )

( OM FRANCHETTI )

1968 ställde Romeo Franchetti sin vespa i garaget för att fokusera på att kombinera sina mest lysande talanger – känslan för konfektion och sinnet för affärer. Han hade med sig den italienska kulturen i generna och tyckte att svenskt mode behövde uppgraderas. Snart 50 år senare fortsätter Franchetti att bära Romeos historia framåt.

( Andra projekt )