Jaktia.se

Jaktia såg ett behov av att bland annat stärka sin position som experter inom jakt, fiske och friluftsliv. Vi såg en lösning. Detta resulterade i en webbsite där användarens behov av att enkelt hitta information står i fokus.

Feedback från användare satte ramarna

När Jaktia inledde sitt samarbete med oss identifierade vi tre huvudsakliga mål kring vilket vårt samarbete skulle kretsa.

  • Fler kunder ska hitta till Jaktias produkter och tjänster både online och i butik.
  • Starkare »vi-känslan« mellan Jaktia, Jaktias ambassadörer, butiker och kunder.
  • Stärkt position som expert inom jakt, fiske och friluftsliv.

Första steget i vårt samarbete blev därför en total redesign av Jaktias hemsida med ovan målsättning som ingångsvärden till ett nytt koncept. Arbetet med den nya sajten tog avstamp i ett gediget insiktsarbete där feedback från användare mixat med förståelse för interna processer fick lägga grunden och sätta ramar. Detta insiktsarbete hjälpte till att tidigt etablera personas och en plan för hur jaktia.se attraherar, konverterar och bibehåller sagda personer för att nå de mål vi satt upp.

Det vi levererar är i regel olika typer av digitala applikationer som i de flesta fall visas i en webbläsare, i lekpersontermer – en hemsida. Så även i jaktia.se-fallet. En hemsida är i sin natur föränderlig – dels i hur den återges i olika webbläsare – dels på grund av att den utvecklas och anpassas över tid. Därför behövs en metod som tillåter att ge en tillräckligt detaljerad bild av hur ett varumärke ska gestaltas samtidigt som en slipper designa för alla tänkbara scenarion, vilket är omöjligt. Att arbeta med designsystem och komponentbaserad utveckling som Umbraco ger oss precis detta.

En responsiv och SEO-smart hemsida

Jaktia.se är idag en hemsida som tydligt utgått från användarens behov att enkelt hitta relevant information utan att för den delen tappa rollen som inspiratör. Tvärtom har jaktia.se idag ännu större förmåga att förmedla inspirerande innehåll som skapar attraktion och intresse hos sin målgrupp. Det ökande mobilanvändandet och vikten av sökmotoroptimering har genomsyrat hela projektet och påverkat flera designbeslut, både tekniska och estetiska.

Resultatet är en hemsida vi tror kommer stå sig år framöver och som utgör grunden i en stabil strategi för att stärka Jaktias position som expert, attrahera fler kunder och låta Jaktiabutikerna ta steget ut på internet.

Om Jaktia

Jaktia säljer produkter och utrustning inom jakt, fiske och friluftsliv. Jaktia består av ett trettiotal butiker där de flesta är privatägda med ett franchiseavtal mellan butiken och Jaktia. Jaktia och dess butiker erbjuder även flertalet tjänster vilka varierar per butik.

Är ditt företag också intresserade av en ny webblösning? Kontakta oss så språkar vi vidare om saken.

Period

2018 – 2019

Roller

Projektledare, Designer, Frontend-utvecklare, Backend-utvecklare