Norma-ammunition.com

På Mardi Gras Digital gillar vi nära samarbeten med våra kunder. Projektet med Norma innebar mycket arbete på kort tid och resulterade i en stabil site med fokus på redaktionellt innehåll och produktinformation.

En snäv deadline och ett nära samarbete

När vi inledde samarbetet fanns det först och främst en väldigt snäv deadline då Norma ville skapa en ny site på knappa två månader med komplett produktmodellering. Med andra ord mycket arbete på kort tid, som kräver stor flexibilitet. Vår grundfilosofi är att ha nära samarbeten med våra kunder, vilket medför att projekt likt detta är möjligt. Projektperioden har därmed medfört daglig kommunikation där stora delar av projektet har vi spenderats på varandras kontor. Med facit i hand, den faktor som gjort att vi kunnat hålla deadline och inte minst bekräftat vår teori om samarbete.

Vårt huvudfokus blev att få webbsiten responsiv och UX-vänlig, speciellt när det kommer till den mobila upplevelsen. Detta har varit en utmaning då produktinformation till ammunition innehåller väldigt mycket data. Detta presenteras ofta i form av tabeller och som bekant är tabell + mobil inte alltid lika med sant.

En hållbar och skalbar site

Tillsammans med designer, innehållsstrateg, frontend- och backend-utvecklare byggdes en webblösning i Umbraco med stort fokus på redaktionellt innehåll och produktinformation, med bland annat integrerat AMP och PIM. Vi har en tro av att mixen av innehåll och produktinformation ger en fin synergi för användaren. Därav har vi möjliggjort för redaktörer att blanda dessa, både på sidor med fokus på produkter och redaktionellt inspirerande material.

Normas nya site har utmärkta möjligheter att förmedla inspirerande artiklar, detaljerad information och mixen där emellan. Inte minst har de väldigt goda förutsättningar att fortsätta utveckla siten, jobba med SEO och även tillhandahålla en ännu bättre upplevelse för sina kunder. Detta är starten och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Norma under 2020.

Om Norma

Norma grundades 1902 av bröderna Enger från Oslo som några år tidigare startat Norma Projektilfabrik A/S I skrivande stund Norma tillverkat ammunition i mer än 115 år. Oavsett om du jagar runt om i världen eller runt hörnet, har Norma ett erbjudande för dig. Mer än ett sekel har Norma haft som filosofi att tala med jägare och lära från jägare för att säkerställa att ammunitionen kommer att leverera.

Period

2019 – 2020

Roller

Projektledare, Frontend-utvecklare, Backend-utvecklare, Designer, UX-designer, Digital strateg, Innehållsstrateg, Digital marknadsstrateg, Systemarkitekt