Consignor

Consignor är ett Delivery Management-system, med målet att förbättra er leveransprocess. Det innebär att koppla ihop er med ert lager på ett friktionsfritt och effektivt sätt. Consignor-plattformen hanterar alla stadier av transport- och leveransprocessen och vänder sig till allt från den lilla e-handeln till den riktigt stora multinationella spelaren.