Videoly

Videoly är ett sätt för dig att dra nytta av video på dina produktsidor. Video-material är ofta en kostsam investering, men tack varje Videoly kan du ta vara på det som redan finns. Det Videoly gör är att tjänsten hittar och integrerar videos som redan är skapade och möjliggör så att dessa kan läggas till och berika dina produktsidor.