App

App är en förkortning av »Application« och syftar ofta till ett program som körs på en mobil enhet. En app har ofta som uppdrag att hjälpa eller genomföra en väldigt specifik funktion. Kanske är det så att du bara har en app, eller kanske vill du komplettera med en app för att fylla en funktion som är svår på exempelvis en hemsida. Kanske är det så att ni vill underlätta plock och hantering av ordrar, kanske kan en app vara precis rätt i detta scenario. Ingenting är rätt eller fel utan handlar om din strategi. Vi har erfarenhet och hjälper gärna till.