Art Direction

Hur ska något se ut, över flera plattformar och användningsområden. Inte det lättaste och det blir ofta inkonsekvent och uppfattas stökigt och osammanhängande. Art Direction ger något tydlighet och förmedla ett specifikt budskap. Det handlar helt enkelt om att framkalla rätt känsla.