Branding

Branding eller varumärkesbyggande handlar om att stärka ett företag. Arbetet med ett varumärke är något som ter sig i olika former. Ibland kan det handla om att stärka ett företags ställning på marknaden. Men ibland handlar det om ett internt varumärkesbyggande, employee branding. Detta handlar om att stärka personalen och deras egenskaper, drivkrafter och målsättningar vilket i slutändan stärker dig som arbetsgivare.