Digital strategi

Vad ska du göra? Vem vill du nå, och hur når du hen? Varför gör du detta, vad är syftet med arbetet? Vilket är beståndsdelarna i ditt digitala ekosystem? Finns det en avsaknad av delar? Eller har ni växt ur er nuvarande lösning? Som så mycket annat, så många frågor. Våra digitala strateger har lång erfarenhet av att kartlägga och reda ut alla frågetecken.