Hemsida

Det vi levererar är i regel olika typer av digitala applikationer som i de flesta fall visas i en webbläsare, i lekpersontermer - en hemsida. En hemsida är i sin natur föränderlig - dels i hur den återges i olika webbläsare - dels på grund av att den utvecklas och anpassas över tid.