Inbound marketing

Inbound marketing är en strategi för att attrahera kunder till produkter och tjänster via innehåll, sociala medier, SEO och branding. Inbound marketing har som avsikt att förbättra upplevelsen och bygga förtroende genom att tillhandahålla mer pricksäker information som mottagaren värdesätter. Detta kan handla om exempelvis riktade nyhetsbrev, som når rätt målgrupp med rätt innehåll.