Koncept

Ett koncept brukar beskrivas som en övergripande och bärande idé. Konceptet visualiserar det en vill uppnå och fungerar som en ledstång genom projekt, och inte minst som ett sätt att utvärdera en slutprodukt. Att ta fram ett koncept är ett samspel mellan flera olika discipliner, något som är vackert att titta på, kan vara omöjligt att bygga ihop med kod. Därför har vi samlat alla kompetenser som krävs för att sätta ihop ett bra koncept. Alla roller är lika värdefulla och har sin del i ett koncept.