PIM

PIM är en förkortning av »Product Information Management« är ett system som gör det möjligt för dig att centralt hantera din produktinformation. Ett PIM möjliggör helt enkelt att dina kunder möts av samma produktinformation oavsett plattformar.