TA-system

TA är en förkortning av transportadministration, och handlar om hur er organisation använder transportresurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Så med andra ord, skicka eller ta emot gods. Det mesta går att optimera, vilket ett TA-system kan hjälpa dig med.