Virto Commerce

Virto Commerce är en e-handelsplattform som främst lämpar sig för B2B då den är väldigt flexibel vad det gäller order- pris- och kundhantering.

Plattformen är open source och bygger på teknik som .net, angular och elastic.