Shopify

Shopify är en snabbt växande e-handelsplattform som låter företag komma igång med en förhållandevis kort startsträcka. Vi gillar Shopify då det ger utrymme för annat än teknik i projekten. Shopify har en licensmodell som lämpar sig bra för företag som vill komma igång med sin e-handel men samtidigt behöver en plattform att växa i.